top of page

Kontakt

Dębowe Studio
Pracownia

Ul. Przeskok 7

05 -092 Łomianki

Spotkanie w pracowni możliwe po wcześniejszym kontakcie.

Tel. +48 736 604 909, +48 577 026 338

E-mail: debowestudio@gmail.com

RODO

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1 – 88) chcemy poinformować, że realizacja umów i zamówień, które Państwo zawarli oraz złożyli wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych realizacja umowy i zamówień nie będzie możliwa. Zgodnie z artykułem 13 RODO firma Dębowe Studio Mateusz Gralewski informuje:

1. Administratorem wszystkich Państwa danych osobowych jest Dębowe Studio Mateusz Gralewski, ul. Przeskok 7, 05-092 Łomianki. REGON: 366021381 / NIP: 5272609918 E-mail: debowestudio@gmail.com, tel. 577 026 339; 736 604 909.

2. Administrator wdrożył następujące środki chroniące przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do danych osobowych, ich zmianą, zniszczeniem lub utratą, nieuprawnionym przesyłaniem, nieuprawnionym przetwarzaniem oraz innym niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych: ograniczony dostęp do uzyskanych danych osobowych oraz zabezpieczenie danych przy użyciu środków technicznych.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO i wyłącznie w celu:

- przedstawienia oferty handlowej lub marketingowej, newsletter;

- podjęcia wszelkich wymaganych działań poprzedzających zawarcie umowy;

- zawarcia umowy lub zlecenia;

- wykonania umowy lub zlecenia;

- dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy;

- ponadto w celach tworzenia statystyk i analiz wyłącznie na potrzeby własne, a także w celach księgowych i archiwalnych.

4. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do:

- bezskutecznego zakończenia negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;

- końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy;

- czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania podstawowych danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług.

5. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W kwestiach realizacji swoich praw, należy skierować żądania na adres e-mail: debowestudio@gmail.com

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy i podmioty, z którymi współpracujemy, tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia, przesyłania ofert marketingowych oraz handlowych.

 

Z poważaniem, Mateusz Gralewski.

 

COOKIE POLICY

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych strony www do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach strony www stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;

  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 3.    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 5. Operator strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów.

 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

bottom of page